Obiective

COFELY Building services and Maintenance SRL este un partener de încredere pentru clienţii săi în proiectare, construcţii precum şi în serviciile şi mentenanţa instalaţiilor în construcţii, asigurând soluţii fiabile, inovatoare şi eficiente din punct de vedere economic.

Viziunea noastră este indreptată spre:

  • îmbunătățirea continuă a performanței globale a organizației, în scopul eficientizării economice a activităților, creșterii cifrei de afaceri și profitabilității pentru a demonstra angajamentul în realizarea de afaceri profitabile menite să crească încrederea clienților, partenerilor și grupului de firme din care facem parte
  • desfășurarea activității în deplină conformitate cu legislația în vigoare și cu alte cerințe aplicabile în vederea diminuării aspectelor de mediu generate de activitățile și serviciile sale și riscurilor în domeniul sănătății și securității ocupaționale;
  • îmbunătățirea continuă a performanțelor în domeniul calității, mediului, al sănătății și al securității ocupaționale, în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării, a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

Politica firmei

Energia este viitorul nostru, salvaţi-l!